Wie is die Vryburger Diensorganisasie?

Die Vryburgers is ‘n nie-politiese diens en kultuurbeweging wat die stoflike, sowel as die opvoedkundige, kulturele, geestelike en maatskaplike ontwikkeling van die gemeenskap asook die bevordering van die Afrikaanse kultuur en tradisie, ten doel het.

Ons StreweDie Vryburger Diensorganisasie van Suid Afrika streef daarna:
  • Om die Suid-Afrikaanse volk en gemeenskap te dien;
  • Om die Afrikaanse kultuur en tradisies te erken, uit te leef en op alle terreine te bevorder;
  • Om altyd die Bybel as grondslag te erken;
  • en om kameraadskap en samewerking in die gemeenskap te bevorder en aan te moedig.
Grondwet en ReglementElke Vryburger Korps is outonoom en 'n regspersoon.  Elke korps is geaffilieer by die Genootskap van Vryburgers van Suid Afrika.
Klik hier vir Grondwet
Klik hier vir Reglement
Stigtingsgeskiedenis

Die hunkering na ‘n Afrikaanse diensbeweging het ‘n groepie Afrikanermans van Bloemfontein aangespoor tot die stigting van ‘n beweging waardeur die welsyn van die gemeenskap nagestreef kan word.

Gedurende 1963 is oorgegaan tot die stigting van so ‘n beweging...

Lees verder