pic2In 1652 het Jan van Riebeeck 'n halfweghuis vir die VOC op die handelsroete tussen Europa en die Ooste gevestig. In 1657 besef die goewerneur dat hy nie die land alleen mak kan maak nie. Ongeveer 550 kontrakwerkers word onthef en ontvang grond om vir hul eie rekening te bewerk. Hierdie pioniers, die Vrije Burgher, was die eerste landbouers aan die Kaap.

Die hunkering na 'n Afrikaanse diensbeweging het 'n groepie Afrikanermans van Bloemfontein aangespoor tot die stigting van 'n beweging waardeur die welsyn van die gemeenskap nagestreef kan word.

Gedurende 1963 is oorgegaan tot die stigting van so 'n beweging. Daar is besluit op die naam Vryburgers, met afbeelding van Adam Tas, een van die vroeƫ Vryburgers, se huis as embleem.

Sedert 1963 is Die Vryburgers 'n groepering van outonome korpse wat onder 'n oorkoepelende sambreel geaffilieer is. Die oogmerke word bereik deur die insameling van fondse en inklusiewe dienslewering aan die breƫ gemeenskap. Samewerking met ander kultuur- en diensorganisasies word aangemoedig, maar daar is geen politieke of ander affiliaqsies nie.

Daar is ook besluit om die vroee Kaapse ampsbenamings vir die beweging se ampte te gebruik.  So staan die voorsitter as Stuurman bekend.  Sekretaris = Skrijwer.  Tesourier = Fiskaal.  Ordebeampte = Ritmeester.  Skakelbeampte en bemarking = Basuin.