Mei 13, 2018

Verslag van die uittredende Nasionale President

Hier is ‘n opsomming van die uittredende Nasionale President, Cordré Smith van Ceres, se verslag tydens die Burgerraad in Mei 2018:

Daar is tans 21 aktiewe korpse met 260 lede

Tydens die 2017/18 boekjaar het die Vryburgers landswyd R2 492 280 uitgedeel of spandeer op diensprojekte.

Nasionale Fokus:

Woordverspreiding:
- 3260 Bybelboeke en Bybels is uitgedeel,


Kos vir Kinders:
- Daar was baie uiteenlopende projekte, onder andere ’n dagsorgsentrum.
- Die verskillende korpse het 113 896 etes aan kinders voorsien


Tamaaibraai:
- Die Tamaaibraai get gemaak dat die Vryburger Diensorganisasie baie goeie blootstelling in die pers gekry het.
- 16 Korpse het vanjaar deelgeneem
- Daar is altesaam vir 3192 bejaardes gebraai
- Datum vir volgende jaar se Tamaaibraai: 13 April 2019

2018 Dagbestuur

o Nasionale President (Voorsitter van die Vryburgers)
- Conrad Botha
- Ermelo
- bothaconrad@gmail.com

o Nasionale Vise-President (Adjunk-Voorsitter van die Vryburgers)
- Visser Bezuidenhout
- Ceres
- oompievis@gmail.com

o Nasionale Skrywer (Sekretaris van die Vryburgers)
- Cordré Smith
- Ceres
- cordre@erfdeel.co.za

o Nasionale Rentmeester (Tesourier van die Vryburgers)
- Hein van Rensburg
- Paarlberg
- hein.vanrensburg@randpro.co.za

o Nasionale Basuin (Lid belas met bemarking en openbare beeldbou)
- Jacob Rheeder
- Oos-Londen
- jakkie@wol.co.za

o Nasionale Vaandrig (Lid belas met koördinering van nasionale fokus)
- Kobus Smit
- Rawsonville
- kobus@bolandbouers.com

o Addisionele Lid (deur Dagbestuur aangewys)
- Gerrie Janse van Rensburg
- Ermelo
- gerriejvrboerdery@gmail.com