Nasionale Fokus

Ons Nasionale fokus areas word deur Dagbestuur bepaal

Kos vir Kinders

Kos vir Kinders is 'n landswye projek wat deur Vryburger Omgeemense gedryf word wat poog om die duisende kinders in en óm ons gemeeskappe wat op ‘n daaglikse basis op skool kwyn van hul honger te verlig.

Woordbediening

Soos gestaaf in die Vryburgers se Strewe, lê die verspreiding van die Woord van God ook vir die Vryburgers na aan die hart. Elke outonome korps pak hierdie inisiatief op hulle eie manier aan, maar oor die algemeen handel dit in samewerking met die Bybelgenootskap van SA, plaaslike gemeentes en dan ook Living Ball Ministries.

Tamaaibraai

Die Tamaaibraai is een van ons nuwe inisiatiewe en is iets waaroor ons baie opgewonde is. Die Tamaaibraai is tot dusver elke jaar 'n groot sukses. Landswyd bederf Vryburgerkorpse ons bejaardes met smaaklike Karoo braaivleis en lekker Afrikaanse musiek.

Agtergrond

Wie is die Vryburgers

Die Vryburgers is ‘n nie-politiese diensorganisasie wat daarna strewe en hulle beywer vir die maatskaplike ontwikkeling van die gemeenskap en terseldertyd ook die bevordering van die Afrikaanse kultuur en tradisies. Die organisiasie gebruik die Bybel as grondslag. Meeste van ons lede is Afrikaanse besigheidsmanne (en deesdae vroue ook) wat graag ‘n verskil in hulle onmiddelike omgewing en ons land wil maak.

Wat beteken dit prakties?

Die Vryburger Omgeemense is daar om ‘n verskil in hulle gemeenskappe te maak. Alhoewel “broodnood” ‘n prioriteit is wil ons op ander gebiede ook ‘n verskil maak. Fondsinsamelings is belangrik, maar soms rol ons moue op en doen iets in die gemeenskap. ‘n Vryburgerkorps bestaan uit ‘n aantal lede in ‘n spesifieke dorp, stad of streek. Hierdie korpse is geaffilieer aan die Genootskap van Vryburgers van Suid-Afrika.

Die Vryburger Omgeemense het GEEN verbintenis of assosiasie met die Vrymesselaars en die dorp Vryburg nie.

Waar het dit begin?

In 1652 het Jan van Riebeeck 'n halfweghuis vir die VOC op die handelsroete tussen Europa en die Ooste gevestig. In 1657 besef die goewerneur dat hy nie die land alleen mak kan maak nie. Ongeveer 550 kontrakwerkers word onthef en ontvang grond om vir hul eie rekening te bewerk. Hierdie pioniers, die Vrije Burgher, was die eerste landbouers aan die Kaap. Later het hulle dan as die Vryburgers bekendgestaan.

Die hunkering na 'n Afrikaanse diensbeweging het 'n groepie Afrikanermans van Bloemfontein aangespoor om ‘n beweging te stig waardeur daar na die welsyn van die gemeenskap omgesien kan word. Gedurende 1963 is so 'n beweging gestig. Daar is besluit op die naam Vryburgers, met ‘n afbeelding van Adam Tas, een van die vroeë Vryburgers, se huis as embleem. Sedertdien is

Die Vryburger Omgeemense 'n groepering van outonome korpse (klubs) en is die oogmerk die insameling van fondse en inklusiewe dienslewering aan die breë gemeenskap.

Die Strewe van die Vryburger Omgeemense

Vryburger Omgeemense van Suid-Afrika streef daarna:

• Om die Suid-Afrikaanse volk en gemeenskap te dien;
• Om die Afrikaanse kultuur en tradisies te erken, uit te leef en op alle terreine te bevorder;
• Om altyd die Bybel as grondslag te erken; en
• Om kameraadskap en samewerking in die gemeenskap te bevorder en aan te moedig.

Ons Grondwet

Klik HIER om 'n kopie van die Grondwet af te laai

Die Sens

Die ampsteken van die Vryburgers is die sens en die meeste korpse besit 'n mooi houtmodel van 'n koring-sens wat saam met 'n ornamenthamer om 'n voetstuk gemonteer is.

Die Vryburgers was werklik manne wat hand aan die ploeg geslaan het en die koringsens was dan ook een van die Vryburgers se werkgereedskap wat destyds met oestyd gebruik was.

‘n Sens bestaan uit ‘n geboë steel van ongeveer 1,5 meter lank met ‘n handvatsel waaraan ‘n vlymskerp geboë lem geheg is. Die kot of vangraam bestaande uit lang houtvingers (gewoonlik vier vingers) wat eweredig gespasieër word, word aan die steel deur middel van staalpenne en touwerk gemonteer. Die totale gewig van ‘n tipiese sens het gewissel tussen 2,5kg tot 3,5kg.

Lees Meer

Soos wat die organisasie oor die jare ontwikkel het, is ons identiteit aangepas. Korpse is autonoom van aard en dit staan hulle vry met watter embleme hulle wil assosieer.

Dienslewering binne ons gemeenskappe

Die Vryburger Omgeemense is daar om ‘n verskil in hulle gemeenskappe te maak. Alhoewel “broodnood” ‘n prioriteit is wil ons op ander gebiede ook ‘n verskil maak. Dis dán wanneer die Vryburgers moue oprol en dinge laat gebeur.
Hierdie is slegs 'n paar van ons projekte en meer kan gesien word op ons facebook-blad.

George kospakkieprojek

George Vryburgers het 'n projek van stapel gestuur om die behoeftige kinders van skole in die George omgewing van 'n daaglikse kospakkie te voorsien.

Lees Meer

Tijgerberg - Tamaaibraai

Tijgerberg Vryburger Omgeemense braai vir Huis Adri vd Walt Ouetehuis in Bellville.

Lees Meer

Paarlberg - Braai vir Bejaardes

Paarlberg se Vryburgers het vir die inwoners van Huis Lizelle op Wellington gaan braai.

Lees Meer

Kos vir Kinders

Ons gaan nie net staan en kyk hoedat een enkele kind op ons eie drumpel sukkel in die skool nét omdat hy of sy nie iets te ete kan bekostig nie. En die probleem is regtig net die tippie van die ysberg: daar is duisende kinders wat op 'n daaglikse basis op skool kwyn; bloot uit honger.

Meer op Facebook

Baba Elizabeth Jordaan

Nie te lank terug nie, was dokters en spesialiste dit eens dat Baba Elizabeth Jordaan nooit sal kan loop of praat nie. Toe hulle dit kwyt geraak het, het hulle nie Elizabeth se veggees in ag geneem nie. Baba Elizabeth het met haar vriende se hulp onlangs haar 5de verjaardsag gevier!

Meer op Facebook

Raak betrokke en maak 'n verskil

Hoe kan JY help

U is meer as welkom om ons te kontak indien u uself wil vereenselwig met die strewe van die Vryburger Diensorganisasie van Suid Afrika en voel dat u ‘n verskil kan maak in die behoeftiges binne u gemeenskap. Skenkings word slegs aan projekte gegee waarvoor staatsubsidies nie geredelik beskikbaar is nie. U kan op een van 4 maniere 'n verskil in 'n behoeftige individu se lewe maak:

Finansiele bydrae

Die Vryburger Omgeemense het die oor op die grond en weet presies waar daar dingende behoefte en “broodnood” is. Ons waarborg jou, dat jou liefdadigheids bydrae toepaslik aangewend sal word en nie in ons oorhoofse kostes sal beland nie.

Raak 'n Vryburger

Om 'n Vryburger te wees is nie net 'n voorreg nie, maar is ongelooflik vervullend en bied aan elke Vryburger die geleendheid om 'n verskil te maak binne sy eie gemeenskap. Vryburgers is Omgeemense! Kliek HIER om aan te sluit.

Skenk klere en allerlei

Ons korpse weet presies waar jou skenkings binne ons gemeenskappe aangewend kan wordom die nood van behoeftiges te verlig. Ons verwelkom ou klere,,meubels en allerlei. Kontak ons en ons maak ‘n plan om dit by jou te kom afhaal.

Gebruik jou Netwerk

Elke organisasie het deesdae ‘n Facebook-bladsy en dit is ook waar ons meeste van ons onlangse doen en late uitstal. Sien ook daar watter byeenkomste die Vryburger-korps naby jou beplan en aanbied. Deel asb ons facebook publikasies.

Uit die pen van ...

Vervolgens artikels uit die pen van ons Nasionale Skrywer.